Забыли пароль? Регистрация Войти Все объявления Добавить объявление Оформить подписку Блокнот RSS
Все застройщики
Интересные предложения

 
   Поиск объявлений
Я хочу:
Тип:
от: до: Площадь:
от: до: Цена:
Область:
 
  Статьи  
Законы Украины
Законы Украины   →  "ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
 
Размер шрифта:   Decrease font Enlarge font       Версия для печати print
4 Октября, 2007

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

відомості Верховної Ради, 1983, додаток до № 528, ст. 573)


Стаття 9. Житлові права громадян

Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у
встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи
громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних
кооперативів.
Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків)
державного житлового фонду або придбання їх у житлових
кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового
будівництва чи одержання у власність на інших підставах,
передбачених законодавством України.
Ніхто не може бути виселений із займаного приміщення, або
обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з
підстав і в порядку, передбачених законом.
Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли
вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з
порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських
організацій.
(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 34. Підстави для визнання громадян потребуючими
поліпшення житлових умов

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в
порядку,
встановлюваному Радою Міністрів Української РСР і Українською
республіканською радою професійних спілок;
які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам;
які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у
зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в
одній кімнаті з членами своєї сім'ї. Перелік зазначених
захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я
Української РСР за погодженням з Українською республіканською
радою професійних спілок;
які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках
державного або громадського житлового фонду чи за договором найму
жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках
(квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
які проживають у гуртожитках.

Громадяни визначаються потребуючими поліпшення житлових умов і з
інших підстав, передбачених законодавством Союзу РСР і Української
РСР.

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, беруться на
облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і
громадського житлового фонду.
(Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 46. Позачергове надання житлових приміщень

Поза чергою жиле приміщення надається:
громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним
для проживання;
особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу
місцевість;
особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від
родичів, опікуна чи піклувальника, громадянам, незаконно
засудженим і згодом реабілітованим, при неможливості повернення
займаного раніше жилого приміщення;
дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені
батьківських прав і проживають у державних або інших соціальних
установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-
соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і
вести самостійний спосіб життя;
особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано з переїздом в
іншу місцевість;
членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в
період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України
на постійній основі.
Поза чергою жиле приміщення може надаватися також в інших
випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.
Громадяни, які мають право на позачергове одержання жилих
приміщень, включаються до окремого списку.
(Стаття 46 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1993-12 від
18.12.1991 р.; Законом № 287/95-ВР від 11.07.1995 р.)

Стаття 47. Норма жилої площі

Норма жилої площі в Українській РСР встановлюється в розмірі 13,65
квадратного метру на одну особу.

Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень

Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути
благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту,
відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї
кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім
подружжя.
Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї
сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими
особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п'ятою статті
54 цього Кодексу.
Особам похилого віку, а за висновком лікувально-профілактичного
закладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх
прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в
будинках з ліфтами.

Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося у
квартирі

Якщо в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі,
звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві
суміжного приміщення.
Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій
проживає два або більше наймачі, на прохання наймача, що проживає
в цій квартирі і потребує поліпшення житлових умов (стаття 34),
надається йому, а в разі відсутності такого наймача – іншому
наймачеві, який проживає в тій же квартирі. При цьому загальний
розмір жилої площі не повинен перевищувати норми, встановленою
статтею 47 цього Кодексу, крім випадків, коли наймач або член його
сім'ї має право на додаткову жилу площу. Якщо розмір ізольованої
кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для надання
одній особі, зазначена кімната в усіх випадках передається
наймачеві на його прохання.
Правила, передбачені частинами першою і другою цієї статті,
застосовуються незалежно від належності жилого будинку.
У разі відмови в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у
випадках, передбачених цією статтею, спір може бути вирішено в
судовому порядку.
Якщо ізольоване приміщення, що звільнилося, не може бути
відповідно до правил частини другої цієї статті передано
наймачеві, який проживає в цій квартирі, його надають іншим особам
у загальному порядку.

Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача

Члени сім'ї наймача, що проживають разом з ним, користуються
нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов'язки, що
випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени
сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за
зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.
До членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і
батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано й інші особи, якщо
вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне
господарство.
Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути
членами сім'ї наймача, але продовжують проживати в займаному
приміщенні, вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач і члени
його сім'ї.

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово
відсутніми громадянами

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними
зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин
понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути
продовжено наймодавцем, в разі спору – судом.
Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або
членами його сім'ї понад шість місяців у випадку:

призову на строкову військову службу або направлення на
альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із
запасу на військову службу на строк до трьох років – протягом
усього періоду проходження зазначеної військової служби;
перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців надстрокової служби – протягом перших п'яти
років перебування на дійсній військовій службі;
тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і
характером роботи (екіпажі суден, працівники геологічних,
розвідувальних партій, експедицій тощо) або у зв'язку з навчанням
(студенти, аспіранти тощо) – протягом усього часу виконання цієї
роботи або навчання;
поміщення дітей на виховання в державний дитячий заклад, до
родичів, опікуна чи піклувальника – протягом усього часу їх
перебування в цьому закладі; у родичів, опікуна чи піклувальника,
якщо в жилому приміщенні, з якого вибули діти, залишились
проживати інші члени сім'ї.

Якщо в жилому приміщенні, з якого вибули діти, не залишились
проживати члени їх сім'ї і приміщення надано іншим громадянам або
вселення в нього є неможливим з інших причин, то після закінчення
строку перебування дітей у державному дитячому закладі, повернення
їх від родичів, опікуна (піклувальника) їм у порядку,
передбаченому частиною першою статті 46 цього Кодексу, надається
жиле приміщення виконавчим комітетом місцевої Ради народних
депутатів за останнім постійним місцем проживання;

виїзду в зв'язку з виконанням обов'язків опікуна (піклувальника) –
протягом всього часу виконання цих обов'язків;

влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи
соціальної допомоги – протягом дванадцяти місяців;
виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі –
протягом всього часу перебування в ньому;
взяття під варту – протягом усього часу перебування під слідством
і судом.

У випадках, передбачених пунктами 1-7 цієї статті, право
користування жилим приміщенням зберігається за відсутнім протягом
шести місяців з дня закінчення строку, зазначеного у відповідному
пункті.
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних
республік законодавства Союзу РСР і Української РСР може бути
встановлено й інші умови і випадки збереження жилого приміщення за
тимчасово відсутніми громадянами на більш тривалий строк.
(Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1993-12 від
18.12.1991 р.; Законом № 3187-12 від 06.05.1993 р.)

Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого
приміщення

Якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають
разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або
використовують його не за призначенням, або систематичним
порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для
інших проживання із ними в одній квартирі чи одному будинку, а
заходи запобігання і громадського впливу виявились
безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших
заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого
приміщення.
Особи, які підлягають виселенню без надання іншого жилого
приміщення за неможливістю спільного проживання, може бути
зобов'язано судом замість виселення провести обмін займаного
приміщення на інше жиле приміщення, вказане заінтересованою в
обміні стороною.
Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без
надання їм іншого жилого приміщення.
(Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 660-12 від
28.01.1991 р.)

Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою), що
належить громадянинові

Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину
будинку), користуються ним (нею) для особистого проживання і
проживання членів їх сімей і мають право розпоряджатися цією
власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати
в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені
законом угоди.
(Стаття 150 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 156. Права і обов'язки членів сім'ї власника жилого
будинку (квартири)

Члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), що проживають
разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються
жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при
їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим
приміщенням.
За згодою власника будинку (квартири) член його сім'ї вправі
вселяти в займане ним жиле приміщення інших членів сім'ї. На
вселення до батьків їх неповнолітніх дітей згоди власника не
потрібно.
Член сім'ї власника будинку зобов'язані дбайливо ставитись до
жилого будинку (квартири). Повнолітні члени сім'ї власника
зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку
(квартири) і придомової території та проведенню ремонту. Спори між
власником та членами його сім'ї про розмір участі в витратах
вирішуються в судовому порядку.
До членів сім'ї власника будинку (квартири) належать особи,
зазначені в частині другій статті 64 цього Кодексу. Припинення
сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх
права користування займаним приміщенням. У разі відсутності угоди
між власником будинку (квартири) і колишнім членом його сім'ї про
безоплатне користування жилим приміщенням до цих відносин
застосовуються правила, встановлені статтею 162 цього Кодексу.
(Стаття 156 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 157. Виселення членів сім'ї власника жилого будинку
(квартири)

Члена сім'ї власника жилого будинку (квартири) може бути виселено
у випадках, передбачених частиною першою статті 116 цього Кодексу.
Виселення провадиться у судовому порядку без надання іншого жилого
приміщення.
(Стаття 157 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 158. Договір найму жилого приміщення в будинку
(квартирі), що належить громадянинові

Наймач користується жилим приміщенням у будинку (квартирі), що
належить громадянинові на праві приватної власності, відповідно до
договору найму жилого приміщення.
Договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку
(квартири) і наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у
виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або в органі
управління, що ним утворюється. Договір повинен містити вказівку
на предмет договору, строк, на який він укладається, визначати
права і обов'язки наймодавця і наймача та інші умови найму.
(Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 159. Предмет і строк договору найму жилого приміщення
в будинку (квартирі), що належить громадянинові

Предметом договору найму в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, може бути як
ізольоване, так і неізольоване жиле приміщення (кімната, зв'язана
з іншою кімнатою спільним входом), а також частина кімнати. Не
можуть бути самостійним предметом договору найму приміщення,
непридатні для проживання (підвали тощо), а також підсобні
приміщення (кухня, коридор, комора та ін.).
Жиле приміщення здається наймачеві на визначений строк або без
зазначення строку.
(Стаття 159 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 160. Права і обов'язки членів сім'ї наймача жилого
приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові

Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним у будинку
(квартирі), що належить громадянинові на праві приватної
власності, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть
усі обов'язки, що випливають з договору найму. Повнолітні члени
сім'ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за
зобов'язаннями, що випливають із зазначеного договору.
(Стаття 160 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 161. Право наймача на вселення інших осіб у займане
жиле приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові

Наймач вправі вселити в займане ним жиле приміщення у будинку
(квартирі), що належить громадянинові на праві особистої
власності, свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб за
письмовою згодою власника будинку (квартири) і всіх членів сім'ї,
які проживають з наймачем. На вселення до батьків їх неповнолітніх
дітей зазначеної згоди не потрібно.
Особи, що вселилися в жиле приміщення відповідно до цієї статті як
члени сім'ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім'ї
права користування приміщенням, якщо при їх вселенні між цими
особами, наймодавцем, наймачем та членами його сім'ї, які
проживають разом з ним, не було іншої угоди про порядок
користування жилим приміщенням.
(Стаття 161 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 162. Плата за користування жилим приміщення і за
комунальні послуги в будинку (квартирі), що належить громадянинові

Плата за користування жилим приміщенням в будинку (квартирі), що
належить громадянинові на праві приватної власності, влаштовується
угодою сторін.
Плата за комунальні послуги береться крім квартирної плати за
затвердженими в установленому порядку тарифами.
Строки внесення квартирної плати і плати за комунальні послуги
визначаються угодою сторін. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити
квартирну плату і плату за комунальні послуги.
(Стаття 162 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 163. Збереження жилої площі за тимчасово відсутніми
наймачем та членами його сім'ї

У разі тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї за
ними зберігається займане жиле приміщення у випадках і в межах
строків, установлених частиною першою, пунктами 1 і 5 частини
третьої і частиною четвертою статті 71 цього Кодексу.
Тимчасова відсутність наймача та членів його сім'ї не звільняє їх
від виконання обов'язків по договору найму жилого приміщення.

Стаття 165. Виселення наймача на час капітального ремонту
жилого будинку (квартири), що належить громадянинові

При проведенні капітального ремонту жилого будинку (квартири), що
належить громадянинові на праві приватної власності, коли ремонт
не може бути проведено без виселення наймача, власник будинку
(квартири) вправі вимагати його виселення. Власник дома не
зобов'язаний надавати виселюваному на час ремонту інше жиле
приміщення.
У разі відмовлення наймача звільнити жиле приміщення власник
будинку (квартири) може вимагати його виселення в судовому
порядку.
Після закінчення ремонту власник будинку зобов'язаний надати
наймачеві займане ним раніше або інше рівноцінне жиле приміщення в
належному йому будинку (квартирі), за винятком випадків, коли
відповідно до затвердженого виконавчим комітетом місцевої Ради
народних депутатів проекту переобладнання чи перепланування
будинку (квартири) жиле приміщення, займане наймачем, не може бути
збережено.
(Стаття 165 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 166. Зміна договору найму жилого приіщення в будинку
(квартирі), що належить громадянинові

Договір найму жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, може бути змінено
тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця, за
винятком випадків вселення батьками своїх неповнолітніх дітей
(частина перша статті 161), а також надання наймачеві після
закінчення капітального ремонту будинку (квартири) іншого жилого
приміщення (частина третя статті 165).
У разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення
права і обов'язки за договором найму здійснюють члени його сім'ї.
(Стаття 166 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 167. Розірвання наймачем договору найму жилого
приміщення в будинку (картирі), що належить громадянинові

Наймач жилого приміщення в будинку (квартирі), що належить
громадянинові на праві приватної власності, вправі за згодою
членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму.
У разі вибуття наймача та членів його на постійне проживання до
іншого населеного пункту або в інше жиле приміщення в тому ж
населеному пункті договір найму вважається розірваним з дня
вибуття. Якщо з жилого приміщення вибуває не вся сім'я, то договір
найму жилого прміщення не розривається, а член сім'ї, який вибув,
встрачає право користування цим жилим приміщенням з дня вибуття.
(Стаття 167 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 168. Припинення договору найму жилого приміщення в
будинку (квартирі), що належить громадянинові. Розірвання договору
за вимогою наймодавця

Укладений на визначений строк договір найму жилого приміщення в
будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної
власності, припиняється після закінчення цього строку, і його може
бути продовжено лише за угодою між наймачем і наймодавцем.
Дострокове розірвання договору найму жилого приміщення з
ініціативи наймодавця можливе лише за згодою наймача.
Договір найму жилого приміщення, укладений на невизначений строк,
може бути розірвано за вимогою наймодавця, якщо жиле приміщення,
займане наймачем, необхідне для проживання йому та членам його
сім'ї. У цьому випадку власник будинку (квартири) повинен
попередити наймача про наступне розірвання договору за три місяці.
Договір найму жилого приміщення, укладений як на визначений, так і
на невизначений строк, може бути розірвано за вимогою наймодавця,
якщо наймач або особи, які проживають разом з ним, систематично
руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за
призначенням, або систематичним порушенням правил соціалистичного
співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній
квартирі чи одному будинку (квартирі), а також у разі
систематичного невнесення наймачем квартирної плати і плати за
комунальні послуги.
(Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 169. Виселення наймача в разі припинення договору
найму жилого приміщення

У разі припинення договору найму жилого приміщення в будинку
(квартири), що належить громадянинові на праві приватної
власності, наймач і особи, які проживають разом з ним, зобов'язані
звільнити жиле приміщення, а в разі відмовлення – підлягають
виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
(Стаття 169 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

Стаття 170. Дія договору найму жилого приміщення при переході
права власності на жилий будинок (квартиру) до іншої особи

При переході права власності на жилий будинок (квартиру), частину
будинку (квартири), в якому знаходиться здане в найом жиле
приміщення, до іншої особи договір найму зберігає силу до
закінчення зазначеного в ньому строку.
Якщо договір найму укладено без зазначення строку, новий власник
будинку (квартири) вправі вимагати його розірвання у випадках і в
порядку, передбачених статтею 168 цього Кодексу.
(Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3187-12 від
06.05.1993 р.)

(Кодекси України у 3-х книгах, книга перша//Офіційне видання
Верховного суду України//Київ, Юрінком Інтер, 1997 р.)Версия для печати print       Добавить комментарий print

  Новый комментарий:
:
:
:
  В тему:   Разделы этажа:   Ещё новости на нашем этаже:  
 
Not found
Контакты   Rambler's Top100 bigmir)net TOP 100